Stormfloden 1999

Den store stormflod i 1999 gik hårdt ud over Vester Vedsted Sogn. Mange huse og ejendomme blev ødelagt, mange træer faldt i stormen og hele vores skov blev lagt ned. Desuden gik vandet over digerne syd for fløjdiget. Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn

Livet i marsken

Vester Vedsted ligger i dag lige bag diget. Før diget blev bygget, lå landsbyen lige ud til havet. Livet i marsken før og efter digebyggeriet handlede i høj grad om landbrug. Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn

Spejdercenteret Degnetoften

Spejdercenteret Degnetoften blev indviet den 31.maj 1977 INDVIELSE AF DEGNETOFTEN Så lykkedes det ! Resultatet af 3½ års hårdt arbejde kan vi med glæde fremvise for gruppens forældre og spejdere, venner og byrådsmedlemmer. Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn