Invitation til Reception 13. November 2023 på Vadehavscentret På spor af historien – et sogn ved Vadehavet

Foto: Britt Karlshøj Sprecher

Lokalarkivet for Vester Vedsted Sogn er stolte af resultatet af vores projekt og inviterer alle fra sognet (Sdr. Farup, Egebæk og Vester Vedsted) til

Reception og indvielse på

Vadehavscenteret mandag den 13. november kl. 15-17.00

Borgmester Jesper Frost Rasmussen kommer og holder tale.

Vi har i Lokalarkivet i 2 år arbejdet meget intenst med et projekt med fokus på kulturarven i Vester Vedsted Sogn. Vores ønske har været at udbrede kendskabet til sognet, at fortælle nogle at de spændende historier, vi har på arkivet.

Vi ønsker at gøre Svend B. Troelsens slægtsbøger tilgængelige på nettet. Vi synes, at det meget spændende materiale, der er gemt i disse bøger, fortjener at blive genudgivet på en nutidig platform.

Vi har samlet en masse gode historier og mange historiske oplysninger om sognet i en ny bog, som vi nu udgiver. Bogen er rigt illustreret med fotos af bla Lars Roed, Britt Karlshøj Sprecher og Anette Brandt Schmidt. Desuden har Trine Theut leveret illustrationer til bogen.

Foto: Britt Karlshøj Sprecher

Bogen bliver husstandsomdelt i hele sognet i uge 46 og 47. Kig derfor i postkassen og tag godt imod de 6 dygtige piger, der står for postomdelingen.

Desuden har vi et ønske om at lagre historierne i landskabet. Vi supplerer derfor med at sætte infotavler, pæle og orienteringspile op rundt omkring i sognet. Dag Keibel leverer oversættelser til engelsk og tysk på alle infostederne, så flest muligt får glæde af informationerne.

Foto: Britt Karlshøj Sprecher

Vi har fået belagt Fløjdiget med grus, så alle kan færdes på Fløjdiget – og turen rundt i Vester Vedsted Sogn bliver derved bundet fint sammen. I det ellers flade landskab kan man fra det højere Fløjdige se langt omkring.

Hele projektet, der er tænkt som en glæde for både lokale og de mange turister, der kommer til sognet, er støttet med 679.000 kr. fra Esbjerg Kommune, Norlys, Nordea, Nationalpark Vadehavet, Lida og Oskar Nielsens Fond og Friluftsrådet.

Sluttelig var det hele tænkt som et supplement til den cykelsti, der netop i disse uger er ved at blive gjort færdigt.

Tak for professionel hjælp til Sdr. Farup Maskinstation, Webitall/ Datapilots, Esbjerg og Grafisk Tryk, Esbjerg. Tak til ansatte på Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet for god hjælp undervejs. Tak til Vadehavscentret for at stille lokaler til rådighed til receptionen. Tak til alle, der har hjulpet undervejs.