Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej

Stormflodssøjlen indpakket

Den nuværende stormflodssøjle er opsat i 2006 af V. Vedsted Landsbyforening. Søjlen er lavet af Kim Jochumsen m. fl. og træskærer Axel Okholm har udskåret ”Fru Ingeborg” der fra toppen af søjlen skuer ud over havet.

På søjlen ses afsat, nedefra og op, flodemål for årene 1923, 1938-2005, 1936-1928, 1991, 1911, 1990, 1976, 1981, 1999, 1825 og 1634.

Sagnet om Fru Ingeborg:

”Okholm hedder de 4 gårde, der ligger Nordvest for Vester Vedsted By, ved Bækken og er en lille by for sig. I gamle dage skal her have ligget en Sørøverborg.
Borgherren Okke eller Aage, drog ud paa Vikingetogt, alt imens hans Hustru Fru Ingeborg, ene sad hjemme paa Borgen.
Der gik aar og dag, og forgæves ventede hun sin Husbonds Hjemkomst. Hver aften naar Solen var ved at gaa ned, gik hun ned til Havet, hvor hun længe stod og spejdede ud over bølgen efter Skibet der skulle føre ham hjem. Men forgæves – han vendte aldrig mere tilbage.
Til sidst døde Fru Ingeborg da af længsel og sorg; men Døden bragte hende dog ikke Ro. I maaneklare Nætter når Vestenvinden i blide Drag strøg ind mod Kysten, saas hendes genfærd, indhyldet i hvidt Klædebon, staaende på Brinken nede ved Stranden. Hendes haar flagrende i Vinden, mens hun med haanden skyggende over Øjnene stirrende ud over Bølgen.”

Litteratur
Evald Tang Kristensen: ”Danske Sagn som de har lydt i Folkemunde”. Ny rk. Bd. 4, 1932

Se mere på https://arkiv.dk/vis/5627842