Genforeningen 1920

Grænsesten nr. 1

Grænsestenen blev sat op efter krigen 1864 som skel mellem Kejserriget Preussen og Kongeriget Danmark. Efter Genforeningen i 1920 blev stenen flyttet til Vester Vedsted Skole. Da skolen blev nedlagt, blev stenen flyttet til Ribe Vikingemuseum. I Lokalarkivet for Vester Vedsted Sogn mente man, at stenen skulle tilbage på den oprindelige plads. Det kom den – og kan ses ved Råhede Sluse. Grænsesten nr. 2 står foran Ungdomshøjskolen.

Grænsen mellem Tyskland og Danmark efter genforeningen i 1920 er et resultat af en helt unik demokratisk proces. Grænsen er nemlig resultatet af en afstemning om dansk eller tysk tilhørsforhold i Slesvig i 1920. Versailles-traktaten fastslog vilkårene for fredsslutningen efter krigen og fastslog at afstemningen skulle vægte befolkningsflertallet samlet i nord under ét. Det viste sig, at afstemningen 10. februar 1920 gav et samlet dansk flertal på 75% af stemmerne, så selv om der bl.a. i Tønder, Højer, Aabenraa, Sønderborg og Tinglev var tysk flertal, så kom hele det nordslesvigske område til Danmark. Distrikterne mod syd, herunder Flensborg, stemte tysk og vedblev derfor at være tysk område. Grænsen følger desuden den lidt svært definerbare sproggrænse. På grænsesten nr1 og nr280 er datoen 15.6.1920 markeret idet det er datoen for, hvor grænsedragningsarbejdet blev påbegyndt. Grænsen i dag fra Skomagerhus i øst og til det fremskudte dige i vest er markeret med 280 nummererede grænsesten fra øst mod vest.

Sønderjylland har godt 250.000 indbyggere, hvoraf ca. 15.000 tilhører det tyske mindretal