Vester Vedsted Efterskole – og Genforeningen

I 1895 åbnede Vester Vedsted Efterskole som skole for unge sønder- og vestjyder. Forberedelserne blev i 1894 gjort med, at nogle af Otto Rosenstand´s sønderjyske venner havde opfordret ham til at stille sig i spidsen for en skoleoprettelse. O. Rosenstand var sognepræst i Vester Vedsted fra 1889 til 1929. Nord for den i 1864 lagte grænse var der blevet rejst 3 efterskoler (Hejls, Skibelund og Holsted), som skulle modtage sønderjyske unge med det formål at undervise disse i modersmålet og dansk kultur.

Skolen i V. Vedsted søgtes oprettet som et privat aktieselskab, hvor det var planen, at sønderjyderne med deres aktiekøb skulle få et ejerskab til skolen og dens virke. Aktietegningen blev påbegyndt, og flere nord og syd for grænsen deltog i agitationen for sagen – aktierne lød på 50 og 100 kr., men det var ikke nogen let sag. Folk havde ikke så mange penge, og ofte var det med flere års afdrag. Dog gav aktietegningen i alt 13.000 kr. fra Sønderjylland og 7.000 kr. nord for Kongeåen – de fleste fra Vester Vedsted. Aktieselskabet blev stiftet i oktober 1894, hvor selskabets love blev vedtaget, og en bestyrelse med repræsentanter fra begge sider af grænsen valgtes. De nord for grænsen valgte udgjorde et forretningsudvalg, mens de sønderjyske bestyrelsesmedlemmer var med til beslutninger af enten principiel eller stor økonomisk betydning.

Skolen, som kom til at koste 12.000 kr. + grund, inventar og beplantning, blev bygget i løbet af 1895 og indviet 4. oktober 1895, hvor den første forstander, Holger Steen, som havde sin undervisningserfaring fra Sdr. Nærå Fortsættelsesskole, tog fat om arbejdet. Der var plads til ca. 40 kostelever, og ved starten var der allerede overbelægning, idet 47 begyndte skolegangen. Skolen var fra begyndelsen fællesskole for piger og drenge – det ændredes fra 1914, hvor der var drenge om vinteren og piger i sommerhalvåret. I den forgangne periode var der ca. 1.500 elever på skolen, overvejende fra landbohjem. Skolen fungerede som efterskole under skiftende forhold og svingende elevtal frem til 1948.

I 1961 genopstod efterskolen igen med forstanderparret la Cour Madsen – fra 1965 som en ungdomshøjskole.

Under 1. Verdenskrig flygtede mange unge sønderjyder op over grænsen for at undgå kejserlig soldatertjeneste. Kom en af dem til Vester Vedsted Efterskole blev Dannebrog hejst på skolens tårn som signal ned over grænsen. Det gamle flag befinder sig nu på Ungdomshøjskolen i V. Vedsted. 

Elevbillede, V. Vedsted Efterskole 1909-1910, Pastor Rosenstand ses i første række i midten m. stok. Forstander Rasmussen Højby står yderst til højre (øverst)

fra bogen Her gik engang en grænse, af Finn Krageskov