Guldskatten fra Vester Vedsted

Skatten er fundet i Vester Vedsted, og den indeholder hals- og armringe, spænde, hænger, kæde, stangformede barrer, sølvperler og brudsølv. Guldringene og barrerne er afvejet, så de passer med øren ved at veje henholdsvis 8, 4,2 og 1 øre á 24,5 gram. I fundet indgår også arabiske sølvmønter, hvoraf den yngste er fra 913-42. Skatten er nedgravet i sidste halvdel af det 10. årh. natmus.dk

Vester Bjergvej 2 boede i 1859 en mand ved navn Niels Clausen. Han var født o. 1807 i Seem og havde fået skøde på ejendommen 18.12.1838. Han ejede kun nogle få tdr. land og gik derfor ud som arbejdsmand. Da han en dag i 1859 var ved at trille jord til en byggeplads på Ulvehøjvej 15 (Guldagergård), fandt han en guldskat fra vikingetiden – det største guldfund, der er gjort i Danmark fra denne periode. Efter dagældende lov om danefæ tilfaldt værdien ikke finderen, men ejeren af fundstedet – og det var bygherren Clemmen Mikkelsen. Han fik så mange penge, at han kunne bygge sin nye gård op for dem. Niels Clausen fik ingenting og blev ved med at være fattig. Han døde 16. august 1872, 64 år gammel. Hans hustru Kirsten Marie overlevede ham i 16 år og døde 4. december 1888, 80 år gammel, hos sin broder Jannik Enevoldsen i Ribe.

Clemmen Mikkelsen, der var født 1814 i Nr. Ho i Gørding Sogn, fik skøde på ejendommen Ulvehøjvej 15 den 4. december 1843. Han blev 4. november 1843 gift med Mette Kirstine Hansdatter, der var født 16. februar 1823 (som tvilling). Hun var datter af den tidligere ejer af ejendommen. Parret fik 7 børn. I 1859 lod Clemmen Mikkelsen opføre nye bygninger på gården. Ved dette arbejde fandt Niels Clausen guldskatten – og Clemmen Mikkelsen blev en rig mand. Men det endte sørgeligt. Clemmen Mikkelsen døde kun 6 år senere, den 18. februar 1865 – kun 50 år gammel – og hans hustru 1 1/2 år senere, den 26. oktober 1866 – kun 43 år gammel. Af parrets 7 børn døde de tre i 1857 – som 2-årig, 10-årig og 12-årig. Derudover var et barn død som 1-årig i 1853. Da moderen døde, levede derfor kun 3 børn, heraf kun en søn, der var 17 år. Han overtog ved skiftet gården fra moderen.

Den ny ejer af gården, den kun syttenårige Hans Michel Clemmensen, var født 25. september 1949. Han blev 19 år senere, den 27. november 1886 – som 37- årig – gift med den kun 19 årige Anne Christian Jensen, født 7. august 1867 i Høgsbro. Hendes far var død i 1869, dan hun kun var 2 år, og hun blev derfor plejedatter hos sin moster Anne Davidsen på nabogården Sandagergård. Parret fik kun et barn – en datter – Metha Kirstine Clemmensen, født 5. marts 1888, men død allerede 5. maj 1904 som 16 årig. Faderen sørgede meget over tabet af datteren og døde 3 år senere som 56 årig den 22. september 1907. Hans enke, der ved ved hans død kun var 38 år, sad på aftægt på gården i næsten 40 år. Gården var blevet købt af Hans Michael Clemmensens søster Anne Dorthea og hendes mand

Anders Truelsen Andersen, der fik skøde på ejendommen 16. oktober 1907, var født 11. april 1857 i Sneum og var 1. november 1884 blevet gift med den forrige ejers søster Anna Dorthea. De havde først boet en længere årrække i Sneum, hvor deres 3 børn, Jannik, Klemmen og Metha blev født. Anne Dorthea døde 10. august 1919, 59 år gammel. Anders Andersen døde først i 1936, 79 år gammel.

Deres søn, Klemmen Mikkelsen Andersen, født 12. august 1895 – i Sneum – fik skøde på gården 21. januar 1925. Han var i 1930 blevet gift med Nielsine Marie Hansen, født 27. november 1910 i Darum. De fik seks børn. i 1953 rammer endnu en ulykke gården, der nedbrænder totalt. Herefter blev gården delt. Der blev bygget en helt ny gård på Ulvehøjvej 10, som blev overtaget af den ene af deres sønner, Verner Andersen, født 1933. På brandtomten blev der opført en gård, der i 1960 blev overtaget af en anden af deres sønner, Erik Andersen, født 1934. Klemmen Andersen og hustru flyttede i 1962 til et nyopført hus i Vester Vedsted på V. Vedsted Byvej 43. Her døde han 12. september 1973, 78 år gammel og hans hustru Marie døde 6. juni 1984, 73 år gammel.