Egebæk Kro

Laurids Jørgensen købte i 1855 kroen og ejendommen Egebækholm – det nuværende Trækjærvej 3. Den første ejer af Egebækholm, Søren Pedersen Morsbøl kan have drevet kro siden 1805, hvor huset blev bygget. Trækjærvej 3 lå dengang langs landevejen mellem Ribe og Tønder. Den næste ejer var Peder Nissen Kjær, der drev kroen og ejendommen frem til sin død i 1828. Herefter overgik kro og ejendom til Peder Lauridsen, som i 1843 solgte til Mathias Frederik Sørensen, der drev kroen frem til 1855, hvor så Laurids Jørgensen sammen med sin familie flyttede ind på ejendommen (Trækjærvej 3). Da den nye chausse (brostensvej) mellem Ribe og Tønder blev ført lige udenom Egebækholm, købte han Bjørnkjærvej 1 og hertil flyttede familien med krovirksomhed og med jorden fra Egebækholm.

Billede 1. Laust Jørgensen (født 6/5-1822 i Hviding sogn, død 7/11-1889 i Vester Vedsted) – som i 1860 lod Egebæk Kro bygge – sammen med sin hustru Lisbeth Christensdatter (født 20/10-1818 i Grimstrup sogn, død 12/5-1893 i Vester Vedsted sogn) sammen med deres eneste barn, Marie Christine (kaldet Marie) (4/8-1855-29/10-1921). Marie blev gift med 15/12-1892 kromand Anders Peder Jensen. Marie og Anders Peder fik ingen børn selv, men var fra 1894 plejeforældre for Caroline Augusta Dorthea Østerby (kaldet Augusta) født 27.12.1888 i København, hun blev viet til Gustav Frederik Weber-Andersen 17-10-1919 i Ribe Domkirke. Gustav Frederik født 29.04.1891 i Vester Vedsted. De flyttede til København og fik en datter Kirsten Weber født 13.10.1921 død 9.10.2019. Kirsten Weber var forskningsbibliotekar og har efterladt meget materiale til Lokalarkivet.

Billede 2. Egebæk Kro, gruppebillede. Peter Schmidt, Augusta Østerbye, plejedatter på kroen, Anders Peder Jensen, Marie Jensen, datter af tidligere kroejer Lauritz Jørgensen og hustru Elisabeth, Karoline Jensen kaldet Line, søster til Anders P. Jensen, og tjenestepige på kroen fra ca. år 1900, hvor hun sammen med moderen Andrea Andersdatter flyttede fra V. Vedsted Vej 145 – det nuværende Vadehavsbageri (det gamle bageri er revet ned – det lå i haven lidt sydvest for det nuværende hus) – til Egebæk Kro. Pige på kroen, Margrethe.

Billede 3. Kromand Anders Peder Jensen

Krostuen, ca. 1936. Tante Line, Kirsten Weber, Anders Peder Jensen, kromanden, Augusta Weber (Kirstens mor og Anders Peder Jensens plejedatter)

Gruppebillede 1895. Stående 3 unge tyske dyrlæger, Räbiger, Mischner og Stötter. Bag dem landposten Frederik Post. Frederik Sørensen (13/5-1832-28/11-1815) boede Bjørnkjærvej 5, Egebæk. Desuden stabssergent ved grænsegendarmeriet Andersen, Kolding. Han boede midlertidigt på kroen, idet han var ved grænsen som afløser. Gårdejer Mikkel Hansen Thomsen fra Høm. Han var kommet til kroen med sin hingst Konrad, der stod til bedækning på kroen. Den (hingsten) holdt han meget af.
Siddende: Marie Jensen (krokonen), Anders Peder Jensen (kromanden). Mellem dem deres plejedatter Augusta Østerbye. Dukken, som Augusta holder, havde hun fået af dyrlægerne.