Lene Jensdatter

Lene Jensdatter var født i Tange 1802. Hun var sjette barn af Jens Lambertsen og hustru Ane Nielsdatter. Lene blev som ung kvinde gift med Anders Christensen – kaldet Anders Skipper – fra Snepsgaarde i Seem Sogn og de bosatte sig i Vester Vedsted på gården V. Vedsted Vej 113, som Anders havde købt i 1825. Det var dengang en gård med et jordtilliggende på over 100 tdr. land, men med et lille hartkorn på kun 2 tønder, 2 skæpper, 1 fjerdingkar og 1 1/2 album.

Hartkorn er et gammelt mål for værdi af landbrugsjord og bonitet. I den lange periode, hvor al betaling foregik som byttehandel med konkrete varer var det nødvendigt med en fælles “møntfod“. Man besluttede sig til at sammenligne alle varer med værdien af det såkaldte “hårde korn” eller hartkorn. Hartkorn måltes i tønder, ikke at forveksle med tønder land. 1 tønde = 8 Skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album. Mindste enhed er 1/4 album, også kaldet en Penning, den var 2 favne (eller 2 x 3 = 6 alen) på hvert led, svarende til 36 kvadratalen.

Glæden blev kun kort, idet Anders døde 30.5.1826 efter kun 1/2 års ægteskab og 7 uger efter hans død kom parrets datter Andrea til verden den 19.7.1826. På gården boede i øvrigt også den tidligere ejer, Hans Thomsen Nielsen – han boede på aftægt til sin død i 1844.

Datteren Andrea blev senere gift med Peder Christian Jensen og de fik børnene Anders Peder og Karoline Jensen. Anders Peder blev senere kromand på Egebæk Kro. Og hendes mand Peder Jensen startede bageriet i Vester Vedsted i ejendommen V. Vedsted Vej 145 – hvor der også i dag er bageri.

Den unge enke måtte hurtigst muligt finde en ny mand, der kunne hjælpe. Allerede 11. november 1926 blev hun derfor gift med Knud Knud Svenningsen Lauritsen født i Fjersted ved Spandet. Denne 2. ægtemand døde allerede 4.11.1836 – altså efter kun10 års ægteskab og kun 37 år gammel (iflg. Kirsten Weber døde han af hikkesyge). Nu sad Lene så som enke for 2. gang – nu med 4 små døtre. Og igen var der ikke andet at gøre, end at finde en ny ægtemand. Hun giftede sig med med ungkarlen Peder Rasmussen Møller (født 1803 i Ullerup ved Skærbæk) den 19.5.1838. Parret fik sammen 2 døtre – og parret levede sammen til hendes død i 1867 – Peder Møller døde først 9.7.1900 – næsten 100 år gammel!

V. Vedsted Vej 113

Gården V. Vedsted Vej 113 var allerede dengang en af de helt gamle gårde i byen, og gården var i 1673 på 3 ottinger. Peter Møller solgte gården i 21. marts 1852 til overtagelse 1. april 1852. Som skik var, skulle sælgeren og hans kone, dvs. Peter og Lene, have aftægt på gården, og Peter havde betinget sig en meget høj aftægt, som kom til at hvile tungt på gården, da Peter jo blev meget gammel. Faktisk boede han på aftægt i 48 år! Aftægtsboligen lå i den vestlige ende af huset og bestod af forstue, et køkken med spisekammer en stue og et lille kammer.