Skomagerhus

Skomagerhus ved Kollund Skov og Gendarmstien.

Du finder Skomagerhus grænseovergang i udkanten af Kollund Skov, der hvor Krusåen har sit udløb i Flensborg Fjord. Grænseovergangen blev etableret efter genforeningen i 1920 og det er også ved denne overgang du kan finde grænsesten 1.

Grænseovergangen i Skomagerhus har siden den 25. marts 2001, da Danmark tiltrådte Schengen-aftalen, været åben døgnet rundt og uden fast kontrol fra politi eller toldvæsen. Grænseovergangen kan kun passeres til fods.