Årsmødet i Lokalarkivet gik godt

Der var mødt godt 30 mennesker op til Lokalarkivets årsmøde. Det var dejligt at se så mange mennesker. Folk kunne først høre Tage Rosenstand fremlægge årsberetningen. Den indeholdt en gennemgang af næsten 2 år, idet Coronaen jo har sat sine spor. Desuden var der en stor tak til tidligere Arkivleder Bjarne Lindberg Sørensen, der døde i efteråret 2019. Derudover var der også tak til Jeppe Pedersen, der gik ud af udvalget i 2020. Han er flyttet til en beskyttet bolig i Ribe og har ikke længere bil. Til gengæld lød der velkomst til Karen Villadsen fra Egebæk og til Andreas Andreasen fra Vester Vedsted. Tilbage i 2019 havde Lokalarkivet i samarbejde med Menighedsrådet arrangeret 3 kirkegårdsvandringer, hvor der var lejlighed til at fortælle om de begravede. Vi har også haft 2 arrangementer i 2021 – idet vi har havde arrangeret en tur langs en del af Grænsestien under ledelse af Andreas Andreasen og et formiddagskaffearrangement gående ud på, at få nogle af vores billeder genkendt. Vi regner med at gentage begge dele i 2022.

Her et link til Grænsestien https://xn--grnsesti-k0a.dk/foelg-stien/vester-vedsted-til-hoem-21-km

Efterfølgende holdt arkivleder Anette Schmidt et indlæg set fra arkivlederens stol. Det blev suppleret med billeder på den nye storskærm. Her et link til dette indlæg

Derefter blev regnskabet gennemgået af kasserer Aage Rosenstand.

Til sidst holdt Tage Rosenstand et særdeles spændende og interessant foredrag om Otto Ludvig Emil Rosenstand. Tilhørerne var tydeligvis meget tilfredse, der var stor applaus efterfølgende.

Rosenstand med familie

Aftenen sluttede med kaffe og kage.